Spørgsmål og Svar

Hvorfor?

I sin tid opdagede KODAK ikke, hvad der var ved at ske i fotobranchen. Typograferne blev for sent klar over, hvad der var ved at ske i trykkeribranchen. Vi vil ikke sove i timen. Der sker store forandringer i Tandlægebranchen i disse år. Små stand-alone klinikker konkurrerer i dag med tandlægevirksomheder med en milliardomsætning. Og tandlægernes ejerandele og medindflydelse decimeres dag for dag. Økonomien taler og tandlægefaget taber. Øjeblikket er NU.

Derfor!

Vi vil lave et robust fagligt fællesskab med økonomiske muskler stærke nok til at kunne tage konkurrencen op. Vi skal ikke konkurrere på pris – vi skal konkurrere på kvalitet. Vi er ikke klinikker baseret på botox og spotdeals. Vi vil samle klinikker, der har fokus på kvalitet og ordentlighed.

Hvordan finansieres Harald?

Finansieringen af Harald er selvfølgelig et centralt spørgsmål. Alle deltagende klinikker er jo ejet af Harald, så i etableringsfasen (3-5 år?) skal købet af måske 50 klinikker finansieres.

Harald er et langsigtet erhvervsprojekt. Om 100 år består Harald stadig, og hviler i sig selv med omkring 50-70 klinikker på tværs af landet. Kommende partnere vil nyde godt af vores initiativ i dag. Derfor skal klinikopkøbene finansieres med stående lån, der ikke afdrages. Vi har indhentet forhåndstilsagn fra flere store danske pengeinstitutter, der er interesserede i at stå for finansieringen. Ved indtræden i Harald får man udbetalt klinikkens værdi fraregnet en procentdel, som bliver stående i fællesskabet som soliditet. Vi regner med ca 25%. Når man forlader Harald, får man selvfølgelig sin andel af den opsparede kapital tilbage. Den nye partner indskyder en tilsvarende sum, hvilket vil være den samlede investeringssum for nye partnere.

Sælger jeg min klinik?

Ja. Din klinik bliver vurderet og prissat på alm markedsvilkår. Harald køber inventar og goodwill. Herefter er din klinik nu blevet en del af Harald Partnerskabet. Til gengæld bliver du medejer af hele Harald. Alle partnere er således ejere af klinikkerne i fællesskab..

Hvad med mit nuværende ApS/virksomhedsordning?

Du bevarer dit ApS eller din virksomhedsordning. Når Haralds infrastruktur er helt på plads, vil vi have fælles bogholderi, og alle pengestrømme vil løbe gennem Haralds centralkonto. Klinikkerne vil dog fungere som selvstændige enheder og således have eget driftsregnskab. Din overskudsandel udbetales nu bare til dig fra Harald istedet for fra klinikkens driftskredit. Den daglige arbejdsgang på klinikken fortsætter som før. Der udbetales løbende acontobeløb fra Harald, og balancen mellem Harald og lokationerne nulstilles årligt I forbindelse med årsregnskabet.

Hvad når der skal købes nyt udstyr?

Hvis der skal købes nyt inventar til klinikken, betaler Harald for dette. Vi regner med at kunne få fordelagtige prisaftaler som storkunde, hvilket kommer de enkelte klinikker til gode. Indkøb og investeringer belaster naturligvis regnskabet for den enkelte klinik. Løbende vedligehold af inventar sker i samråd med HARALD. Vi ønsker velholdte, præsentable og tidssvarende klinikker.

Hvem kan optages i Harald?

Det kan alle hvis tilgang til tandlægeerhvervet er foreneligt med HARALDs værdigrundlag og økonomiske model. Man forventes at præsentere sig selv overfor HARALDs eksisterende partnere. Her vil man skulle dele sine tanker om klinikdrift, og fortælle hvordan man vil kunne bidrage til fællesskabet. Nye partnere optages ved at de eksisterende partnere stemmer for optagelsen.

Hvad forventes jeg at ændre?

Du skal forvente efter en indkøringsperiode at bruge samme journal og regnskabsmodel som de øvrige HARALD-klinikker. Vi ønsker desuden, at HARALD skal være et stærkt og genkendeligt brand. Haralds design vil derfor skulle indarbejdes som en del af klinikkens profil. Der vil dog være plads til individualisering, og det er vigtigt, at det fortsat er klart, at klinikken grundlæggende er den samme som før optagelsen i HARALD-samarbejdet.

Hvad får jeg ud af det?

Målet er først og fremmest arbejdsglæde. Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab med fokus på dygtighed og ordentlighed. HARALD skal være patienternes, tandlægernes og medarbejdernes førstevalg.

Fællesskabets skal udnytte de muligheder, der er for at lette opgaver indenfor driften; administration, kvalitetssikring, generationsskifte, bogføring, analysearbejder, markedsføring, kursusvirksomhed og faglig sparring. Man kan også forestille sig fællesskab om ansættelse af specialister.

Målet er I højere grad det faglige fællesskab end fokus på bundlinien. Nettoeffekten af partnerskabet skal dog ikke være negativt for de deltagende klinikkers økonomi.

Hvor hurtigt går det?

Vi planlægger ikke at optage mere end 10 klinikker det første år. Det er vigtigt for sammenhængskraften og for det faglige fundament, at vi ikke vokser for hurtigt. Dette betyder også, at HARALD I starten ikke vil være fuldt udbygget med alle funktioner. Det giver ikke mening at opbygge fuldt sekretariat og økonomiafdeling, før vi har en størrelse, der berettiger dette. Vi vil ikke påføre os selv udgifter, der overstiger gevinsterne. Derfor følger udbygningen af HARALD en fast slagplan, og kursusafdeling, fælles IT, HR, bogholderi osv implementeres løbende I takt med at det giver mening. Vi har et mål om, at vi om 5 år vil have en størrelse som kan understøtte alle funktioner.

Kan jeg blive bedt om at forlade HARALD?

Ja. Hvis man ikke lever op til HARALDs værdigrundlag og bringer tandlægeerhvervet og vores fælles brand i miskredit kan man miste sit partnerskab. Dette kræver at et flertal af de øvrige partnere stemmer for en eksklusion. Vi er et fællesskab baseret på faglighed og ordentlighed. Lever man ikke op til dette, må vi have muligheden for at ekskludere partnere. Det er også i din interesse som kommende partner, at du har vished for, at du kommer til at indgå i et fællesskab, der værner om fagligheden.

Procedure for optagelse i Harald

Indledende snak med nuværende partnere.

Orienteringsmøde (evt pr tlf) mhp afklaring af Haralds struktur og fællesskabets krav til kommende partnere

Besøg på klinikken af repræsentanter fra Harald.

Partneransøgeren præsenterer sin klinik og virksomhedsfilosofi for Tandlægerådet

Tandlægerådet indstiller ansøgeren til optagelse

Ansøgeren optages efter afstemning blandt partnerene

Alle nuværende partnere er også optaget efter afstemning blandt kollegerne i partnerskabet.

om HARALD

Sammenslutning af danske tandlæger - Harald.


​Vi har samlet os på tværs af Danmark og stiftet noget klassisk dansk som et kooperativ. 

Et kooperativ af selvstændige, lokale tandlæger, der er enige om at drive en bæredygtig forretning.

HARALD

​Dalbygade 40B, 2. 6000 Kolding

ØNSKER DU AT BLIVE PARTNER?

​Udfyld formularen, så kontakter vi dig og tager en snak om, hvordan du kan blive partner i HARALD.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt